Seneste overskrifter fra HIU

Besparelser på 39 mill. rammer Handicappede hårdt.

Indsendt af Finn Kobberholm den tor, 11/02/2017 - 00:13

Kære aktive, venner af HIU og alle handicappede i Hedensted Kommune. Politikkerne i Hedensted kommune med Venstre i spidsen har besluttet at spare 39 mill. fra 2017 til 2019 på ældre og handicapområdet. Dette betyder og har gennem flere år betydet forringelser og ingen interesse for det fritids og idrætspolitiske område. Politikkerne har vedtaget en politik - Med plads til alle - der skulle sikre svage og handicappede borgere særlige rettigheder og muligheder. Dette sker ikke og har store konsekvenser helt ud i foreningslivet.

Derfor har vi valgt at stoppe vores idræt.

Intet nyt fra kommunalfronten

Indsendt af Finn Kobberholm den man, 09/18/2017 - 00:40

Kære aktive og venner af handicapidræt. HIU har været stille i 2 måneder for at vente på et udspil fra Kommunen. Vi har intet hørt siden vores sidste henvendelse i marts måned.

Vores krav var et udspil, der skulle sikre handicappede børn, unge og voksne fritids og idræts tilbud som alle andre borgere. Der blev lovet hurtig sagsbehandling, men intet er sket, selv om både politikere og leder af Social omsorg sagde noget andet.

Det gode liv - der forsvinder

Indsendt af admin den søn, 09/17/2017 - 20:45

Overvejelser og refleksioner fra Finn, en socialarbejder og foreningsmand mand gennem 35 år, der bekymrer sig og ønsker andre mennesker det godt - anno 2017 !

Når man som pædagog, som formand og instruktør i en idrætsforening, som arbejdende med mennesker, der er anderledes end flertallet af danskere, bliver man trist og vred over de vilkår, man byder mennesker, der ikke passer ind i det etablerede Danmark ( læs Hedensted ).

Hedensted kommune lukker handicapidræt

Indsendt af admin den Ons, 05/31/2017 - 13:54

Venstres formand for Social Omsorg Hans Jørgen Hansen udtaler efter flere avisartikler den 10 marts i Vejle Amts Folkeblad, at Handicapidrætten er blevet glemt, og manglende tilbagemeldinger til HIU på henvendelser skal der rådes bod på. Efterfølgende afholdes møde den 21.marts, hvor HIU's synspunkter, herunder kritik af den førte politik i Hedensted Kommune med afledte konsekvenser for vores forening, bliver præsenteret.

Referat fra Generalforsamling onsdag den 19. april 2017 i Uldum Hallen

Indsendt af admin den Ons, 04/19/2017 - 13:57
Til Generalforsamlingen var fremmødt 27 medlemmer, instruktører og gæster. Bofællesskaberne Åbo, Rørkærvej, Højbo fra Give og et par hjemmeboende borgere/aktive mødte op. Vi startede med fødselsdags sang for Thaylan, der havde fødselsdag på dagen. Derudover havde 4 – 5 andre haft fødselsdag siden sidste idrætsaften.

Møde i Social Omsorg den 3. april 2017

Indsendt af admin den man, 04/03/2017 - 14:05

På dagsordenen var Motion og Idræt. Udvalget har besluttet en række møde tiltag og undersøgelser.

HIU er skuffet og instruktører / formand vil indstille til ophør af HIU på bestyrelsesmøde i juni, som tidligere udmeldt.Der er ingen visioner og reelle intensioner om at skabe gode forhold for handicappedes muligheder for fritids og idræts liv.